Wizyt: 076056
Biuletyn Informacji Publicznej
 Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Gorzowie Wlkp.
Znaleziono wiadomości: 1

Informacja o przetargu
 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego .
Nazwa zadania: Dzierżawa kuchni oraz świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowywania i wydawania gotowych posiłków - obiad (catering) dla średnio 100 dzieci w wieku 5 - 12 lat uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wlkp., w okresie 09.09.2013r. do 26.06.2014r.

1. Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienie najkorzystniejsza ofertę złożoną przez Wykonawcę : Bisto – Barbara Kotwicka, ul: Szkolna 1a, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta jest ważna i zawiera najniższą cenę w przetargu dotyczącą obiadu oraz najwyższą cenę za dzierżawę kuchni, które były jedynym kryterium wyboru w prowadzonym postępowaniu.

3. Podstawą prawną dokonanego wybory jest art. 91. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty.
·         Bisto – Barbara Kotwicka, ul: Szkolna 1a, 66-400 Gorzów Wlkp.
dzierżawa kuchni 760,00 zł
cena obiadu netto 4,00 zł + 0,32 VAT = 4,32 zł brutto za obiad.
Liczba punktów w kryterium cena obiadu i cena za dzierżawę = 200 punktów
·         Espana s.c. – T. Prajs, A. Andrejczyk, ul: Grunwaldzka 35, 74-120 Widuchowa.
dzierżawa kuchni 750,00 zł
cena obiadu netto 4,08 zł + 0,33 VAT = 4,41 zł brutto za obiad.
Liczba punktów w kryterium cena obiadu i cena za dzierżawę = 199,29 punktów
 
                                                       Piotr Talaska
 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Henryka Sienkiewicza
[drukuj]

Autor: Administrator @ 23/08/2013 17:42
Opublikował: Administrator @ 23/08/2013 17:58
Ostatnia zmiana: Administrator @ 23/08/2013 17:58
Tekst wyświetlony: 0 razy.