Wizyt: 076059
Biuletyn Informacji Publicznej
 Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Gorzowie Wlkp.
Znaleziono wiadomości: 1

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Zarządzenie
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Gorzowie Wlkp.
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dziennik Ustaw z 6 października 2010 nr 186 poz. 1245)
Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno -  wychowawczych zarządzam co następuje:
§ 1
Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 będą następujące dni:
- 5 lutego 2016 r. (piątek) - etap rejonowy Konkursu Historycznego LKO,
- 5 kwietnia 2016 r. (wtorek - nie dotyczy klas szóstych - klasy szóste przystępują w tym dniu do sprawdzianu zewnętrznego),
- 2 maja 2016 r. (poniedziałek),
- 27 maja 2016 r. (piątek).
§ 2
W dniach, o których mowa w § 1 szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.
§ 3
Wszyscy uczniowie szkoły mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych, o których mowa w § 2.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
                                                                                               
                                                                                                                                                                                           Piotr Talaska
                                                                      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
                                                                      w Gorzowie Wlkp. 


pobierz: , 0.20 MB
[drukuj]

Autor: Administrator @ 25/11/2015 10:28
Opublikował: Administrator @ 25/11/2015 14:52
Ostatnia zmiana: Administrator @ 25/11/2015 14:52
Tekst wyświetlony: 0 razy.